Sort By:
 1. Historia molluscorum Sveciae terrestrium et fluviatilium breviter delineata / a Svenone Nilsson.
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Lundae :Sumtibus J.H. Schubothii,1822.
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  View Book
 2. Historia molluscorum Sveciae terrestrium et fluviatilium breviter delineata / a Svenone Nilsson.
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Lundae :Sumptibus J.H. Schubothii,1822.
  Contributed by: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library
  BHL Collections: Ernst Mayr Library of the MCZ, Harvard University
  View Book
 3. Ornithologia Svecica / auctore Sv. Nilsson.
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Havniae :Apud J.H. Schubothium,1817-1821.
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  View Book
 4. Petrificata suecana formationis cretaceæ /
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Londini Gothorum :ex officina Berlingiana,1827.
  Contributed by: Museum Victoria
  BHL Collections: BHL Australia | Museum Victoria
  View Book
 5. Skandinavisk fauna /
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Lund :Tryckt uti Borlingska Boktryckeriet,1820-
  Contributed by: University Library, University of Illinois Urbana Champaign
  View Book
 6. Skandinavisk fauna, af. S. Nilsson ...
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Lund :C.W.K. Gleerup,1842-58.
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  View Book
 7. Skandinavisk herpetologi eller beskrifning öfver de sköldpaddor, ödlor, ormar och grodor, som förekomma i Sverige och Norrige, jemte deras lefnadssätt, födoämnen, nytta och skada m.m. / af S. Nilsson.
  By: Nilsson, Sven,
  Publication info: Lund :Tryckt uti Borlingska Boktryckeriet,1842.
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  View Book