84 titles in BHL China beginning with D

Sort By:

This collection contains 996 volumes from 996 titles, containing 318975 pages.

 1. da bie shan zhi wu zhi
  By: zi xing zhong zhang ding cheng
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. da dou
  By: sun xing dong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. da dou de yi chuan yu xuan zhong
  By: wang jin ling
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. da lian di qu zhi wu zhi
  By: da lian di qu zhi wu zhi bian xie zu da lian zi ran bo wu guan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. da lian di qu zhi wu zhi
  By: da lian di qu zhi wu zhi bian xie zu da lian zi ran bo wu guan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. da lian di qu zhi wu zhi
  By: da lian di qu zhi wu zhi bian xie zu da lian zi ran bo wu guan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. da tian zuo wu
  By: ma ma ye fu deng
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. da tian zuo wu
  By: ma ma ye fu deng
  Publication info: nong ye chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. da tian zuo wu yu zhong ge lun gu lei zuo wu
  By: bo bo wa
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. da tian zuo wu yu zhong xue yu zhong zi fan yu xue shi xi zhi dao
  By: wang fen chen de xin han chun ru (yi)
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. da xing an ling sen lin zi yuan diao cha bao gao
  By: te zhong zong he diao cha dui bian
  Publication info: su lian nong ye bu quan lian sen lin diao cha she ji zong ju chu ban
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. dai bai zhi jie gou yu ce zhi chi xiang liang ji de ying yong
  By: sun xiang dong liu yong jun huang bao xu xie zhong lun
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. dai xie gong cheng
  By: Gregory N.Stephanopoulos Aristos A.Aristidou Jens Nielsen
  Publication info: hua xue gong ye chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. dai xie tang dai xie ji qi tiao kong yu he suan dai xie
  By: she wei ming qi guo rong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. dai xie tang dan bai yu dan bai ju tang jie gou gong neng he dai xie
  By: xun ce mo han qing
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. dai xie zu xue fang fa yu ying yong
  By: xu guo wang deng
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. dan bai zhi de jie gou yu gong neng
  By: yan long fei
  Publication info: hu nan ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. dan bai zhi de ning jiao dian yong shi jian fang fa
  By: B.D.ha mi si D.li ke wu de
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. dan bai zhi fen zi ji chu
  By: tao wei sun deng
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. dan bai zhi he mei xue yan jiu fang fa
  By: lu zi xian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. dan bai zhi hua xue yu dan bai zhi zu xue
  By: xia qi chang zeng rong deng
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. dan bai zhi jie gou fen xi zhi bei jian ding yu wei liang ce xu
  By: R.M.kan pu B.wei te man-li bo de T.qiao li-pa pa duo pu luo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. dan bai zhi shun xu fen xi ji shu
  By: xu xiu zhang
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 29. dan bai zhi zu xue cong xu lie dao gong neng
  By: S.R.Pennington M.J.Dunn
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 30. dan bai zhi zu xue dao lun sheng wu xue de xin gong ju
  By: D.C.li bu lai er
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 31. dao
  By: yang shou ren
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 32. de han lin ye ming ci
  By: bei jing lin xue yuan
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 33. di ceng gui fan cao an ji di ceng gui fan cao an shuo ming shu
  By: quan guo di ceng wei yuan hui bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 34. di er jie quan guo guang sheng wu xue xue shu tao lun hui lun wen ji
  By: zhong guo sheng wu wu li xue hui guang sheng wu xue zhuan ye wei yuan hui
  Publication info: shang hai shi ji liang ju shi yan chang
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 35. di li qu hua wen ti yan jiu wei nong ye mu di fu wu de wu ke lan zi ran li shi qu hua de tao lun hui bao gao ti gang
  By: cha mo li yi
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 36. di li xue zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 37. di li xue zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 38. di li xue zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 39. di li xue zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 40. di li xue zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 41. di li yu su miao
  By: bao luo wen jin
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 42. di mao xue ji ben wen ti
  By: k.k.ma er ke fu
  Publication info: di zhi chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 43. di mao xue yuan li
  By: bang da chu ke
  Publication info: di zhi chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 44. di yi jie quan guo hua shi zao lei xue shu hui yi lun wen xuan ji
  By: zhong guo gu sheng wu xue hui hua shi zao lei zhuan ye wei yuan hui
  Publication info: di zhi chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 45. dian nan ben cao
  By: lan mao
  Publication info: yun nan ren min chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 46. diao cha jian ming shou ce:ye sheng you yong zhi wu (yuan liao zhi wu )
  By: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo zi yuan zu
  Publication info: ke xue pu ji chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 47. DNA ji RNA ji ben shi yan ji shu
  By: A.J.ha wu de
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 48. dong bei de li
  By: pu fu shen wang yu sen
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 49. dong bei mu ben zhi wu tu zhi
  By: liu shen e
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 50. dong bei nan bu zhu yao shu cai zai pei fa
  By: chui jing chang ming
  Publication info: dong bei nong ye chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 51. dong bei nong zuo wu bing chong hai fang zhi gong zuo shou ce
  By: zhong guo nong ye ke xue yuan dong bei nong ye yan jiu suo zhong guo nong ye ke xue yuan guo shu yan jiu suo
  Publication info: liao ning ren min chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 52. dong bei nong zuo wu hai chong tu shuo
  By: shen yang nong xue yuan zhi wu bao hu xi kun chong jiao yan zu
  Publication info: nong ye chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 53. dong bei ping guo pin zhong jie shuo
  By: xiong yue nong ye shi yan zhan ping guo yan jiu shi
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 54. dong bei ping guo pin zhong jie shuo
  By: jin kui li rong huan yang bin
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 55. dong bei qu zi ran di li
  By: liu pei xin
  Publication info: xin zhi shi chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 56. dong bei qu zi ran di li zi liao
  By: zhong hua di li zhi bian ji bu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 57. dong bei shi yong guo shu zai pei
  By: song xiang yuan
  Publication info: dong bei ren min chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 58. dong bei tai lei zhi wu zhi 东北苔类植物志
  By: gao qian zhang guang chu zhu高谦,张光初著
  Publication info: ke xue chu ban she科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 59. dong bei xian lei zhi wu zhi
  By: liao ning sheng lin ye tu rang yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 60. dong bei yao yong zhi wu zhi
  By: liu zhen e
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 61. dong bei zhi wu jian suo biao
  By: liu zhen e
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 62. dong bei zhi wu mu lu
  By: zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu suo zhi wu zu
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 63. dong bei zhi wu yao tu zhi
  By: xiao pei gen,feng rui zhi,zhang hui lan,lou zhi cheng,cheng jing rong,chun xue ying,zhang hui xia
  Publication info: ren ming wei sheng chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 64. dong bei zhi wu zhi
  By: zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu suo zhi wu zu
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 65. dong bei zhi wu zhi
  By: zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu suo zhi wu zu
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 66. dong bei zhi wu zhi
  By: zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu suo zhi wu zu
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 67. dong bei zhong bu guo shu zi yuan de diao cha
  By: gu mo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 68. dong bei zi yuan zhi wu shou ce
  By: wang wei,bo pei yun ,li jia qing,zhu you chang
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 69. dong hai lu jia pen di long jing gou zao dai xin sheng dai bao fen xue de yan jiu
  By: zhong guo ke xue yuan nan jing di zhi gu sheng wu yan jiu suo bian ji
  Publication info: an hui ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 70. dong nan ya di li
  By: ren mei e
  Publication info: zhong guo qing nian chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 71. dong wu biao ben cai ji bao cun fa
  By: wang yun wu zhou jian ren
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 72. dong wu de fen lei
  By: wang yun wu zhou jian ren
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 73. dong wu he zhi wu zai jia yang xia de bian yi
  By: ye wu zhuang(yi)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 74. dong wu he zhi wu zai jia yang xia de bian yi
  By: ye du zhuang (yi)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 75. dong xiao mai bo zhong qi yu sheng zhang fa yu tiao jian de nong ye qi xiang jian ding
  By: wan min wei liu ming xiao cui du chang
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 76. dong zhi wu jie de jing hua
  By: lu lan xiu,zhou bang li(yi)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 77. dong zhi wu ming ci hui bian kuang wu ming ci fu
  By: ke xue ming ci shen cha hui
  Publication info: ke xue ming ci shen cha hui
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 78. dong zhi wu sheng huo zhong de wei liang yuan su
  By: deng hong ju,zhang xu zhou,chen ye wen
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 79. dong zhi wu sheng huo zhong de wei liang yuan su he tian ran fang she xing yuan su
  By: liu zhong yu (yi)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 80. dong zhi wu yan jiu fa
  By: wang yuun wu,zhou jian ren
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 81. Donne's Prebend sermons.
  By: Donne, John, - Mueller, Janel M.,
  Publication info: Cambridge, Mass.,Harvard University Press,1971.
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 82. dou lei zuo wu
  By: ding zhen lin deng
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 83. du jiang yan sheng wu duo yang xing yan jiu yu bao hu
  By: chen chang du
  Publication info: si chuan ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 84. dui nei zhi wu jian yi dui xiang tu shuo
  By: zhong hua ren ming gong he guo nong ye bu zhi wu jian yi shi yan shi
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book