Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
Add this to your Mendeley library Report an error

Title

Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.

Title Variants:

Alternative: Memoirs of Nanking Institute of Geology and Palaeontology, Academia Sinica

Alternative: Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan

Related Titles

Preceding: Zhongguo ke xue yuan di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan

ByGenre

Journal

Publication info

[Beijing]Ke xue chu ban she,1974-

Frequency

Irregular

Subjects

China , Paleontology

BHL Collections:

Ernst Mayr Library of the MCZ, Harvard University

Find in a local library

Title

Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.

Title Variants:

Alternative: Memoirs of Nanking Institute of Geology and Palaeontology, Academia Sinica

Alternative: Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan

Related Titles

Preceding: Zhongguo ke xue yuan di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan

By

Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo.
Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo.

Genre

Journal

Publication info

[Beijing]Ke xue chu ban she,1974-

Subjects

China , Paleontology

BHL Collections:

Ernst Mayr Library of the MCZ, Harvard University

Language

Chinese

Identifiers:

LCCN: 74898463
OCLC: 1797607

Find in a local library

Download MODS

<mods xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd">
<titleInfo>
<title>Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Memoirs of Nanking Institute of Geology and Palaeontology, Academia Sinica</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan</title>
</titleInfo>
<name type="corporate">
<namePart>Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo.</namePart>
</name>
<name type="corporate">
<namePart>Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo.</namePart>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">series</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="text">[Beijing]</placeTerm>
</place>
<publisher>Ke xue chu ban she,</publisher>
<dateIssued>1974-</dateIssued>
<dateIssued encoding="marc" point="start">1974</dateIssued>
<frequency>Irregular</frequency>
</originInfo>
<language>
<languageTerm authority="iso639-2b" type="text">Chinese</languageTerm>
</language>
<subject>
<geographic>China</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Paleontology</topic>
</subject>
<relatedItem type="preceding">
<titleInfo>
<title>Zhongguo ke xue yuan di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan</title>
</titleInfo>
<identifier type="oclc">8252221</identifier>
<identifier type="lccn">sn 85019708</identifier>
</relatedItem>
<identifier type="uri">http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357</identifier>
<identifier type="oclc">1797607</identifier>
<identifier type="lccn">74898463</identifier>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">DLC</recordContentSource>
</recordInfo>
</mods>

Download BibTeX citations

@book{bhl112731,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.1 (1964)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112731},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {236},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112730,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.2 (1959)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112730},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {158},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112732,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.4 (1965)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112732},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {286},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112729,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.5 (1974)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112729},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {132},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112728,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.6 (1974)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112728},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {142},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112677,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.7 (1976)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112677},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {116},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl148106,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.8 (1977)},
copyright = {In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/148106},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {178},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112680,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.9 (1978)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112680},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {252},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113350,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.10 (1978)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113350},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {128},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113347,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.11 (1978)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113347},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {110},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112675,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.12 (1978)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112675},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {172},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112681,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.13 (1981)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112681},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {316},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112678,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.14 (1980)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112678},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {188},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112398,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.15 (1981)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112398},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {356},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112676,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.16 (1980)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112676},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {216},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113338,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.17 (1982)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113338},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {220},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113339,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.18 (1983)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113339},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {206},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113340,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.19 (1984)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113340},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {220},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112403,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.20 (1984)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112403},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {232},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112402,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.21 (1985)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112402},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {214},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112404,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.22 (1986)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112404},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {224},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112397,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.23 (1987)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112397},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {232},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl112399,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.24 (1988)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/112399},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {380},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113348,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.25 (1989)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113348},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {264},
keywords = {China|Paleontology|},
}

@book{bhl113349,
title = {Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan. },
volume = {no.26 (1989)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/113349},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/77357},
publisher = {[Beijing]Ke xue chu ban she,},
author = {Zhongguo ke xue yuan. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {},
pages = {340},
keywords = {China|Paleontology|},
}

Download EndNote citations

%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.1 (1964)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112731%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.2 (1959)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112730%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.4 (1965)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112732%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.5 (1974)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112729%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.6 (1974)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112728%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.7 (1976)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112677%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.8 (1977)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/148106%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.9 (1978)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112680%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.10 (1978)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113350%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.11 (1978)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113347%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.12 (1978)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112675%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.13 (1981)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112681%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.14 (1980)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112678%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.15 (1981)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112398%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.16 (1980)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112676%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.17 (1982)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113338%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.18 (1983)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113339%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.19 (1984)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113340%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.20 (1984)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112403%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.21 (1985)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112402%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.22 (1986)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112404%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.23 (1987)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112397%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.24 (1988)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/112399%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.25 (1989)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113348%0 Serial
%A Zhongguo ke xue yuan.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1974
%T Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%C [Beijing]
%I Ke xue chu ban she,
%V no.26 (1989)
%! Zhongguo ke xue yuan Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo ji kan.
%K China
%K Paleontology
%G Chinese
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/113349